Om den ideella föreningen COS

Visioner och mål med projektet.

Vår målsättning är att hjälpa 8 till 10 föräldralösa gatubarn till ett tryggt och kärleksfullt liv. Vi vill ge barnen en möjlighet att få växa upp i en familjär anda som skall ligga till grund för en god och trygg framtid. Barnen skall ges möjlighet till utbildning och fostran där humanitära hjälpinsatser till andra behövande skall vara en del av vardagen.
Arbetet med barnen ska göras av kärleksfulla Filippinska föräldrar.
Vi vill att alla som vill engagera sig i projektet ska kunna besöka barnhemmet och få vara delaktiga i verksamheten. Praktikanter och volontärer samt andra intresserade skall vara välkomna att besöka och ta del av livet på barnhemmet.

Historik
Föreningen startades av grundaren Kenneth Bergstedt som besökte Filippinerna första gången 2006. De starka intrycken följde med hem till Sverige där han började från noll med att samla in returburkar. Målet var att skapa ett hem för gatubarnen i Filippinerna. Engagemanget berörde människor som kom i kontakt med projektet och flera andra eldsjälar anslöt till arbetet. En ideell organisation bildades.

Verksamheten i dag
Insamlingsarbetet pågår ständigt för att driva och underhålla barnhemmet. Vi håller loppmarknad i gamla stationshuset i Klintehamn och vi har öppet på fredagar och lördagar året runt. Under sommartid har vi även öppet på onsdagar.  När större evenemang organiseras i bygden håller vi oss framme och håller loppmarknader. Vi arrangerar själva ett event i Klintehamn varje år. Vi kallar den ”En dag för barn i världen” som infaller andra lördagen i juli, varje år. Returflaskorna samlas fortfarande in och pantas. Utskick till företag görs för att därigenom hitta sponsorer.

Familjen Batino på Filippinerna sköter verksamheten på plats och ger kärlek och omsorg åt de barn som bor där nu. Vi förbättrar verksamheten och utvecklar projektet så allt fler barn kan få hjälp även i omgivningen utanför barnhemmet. Detta sker i den takt vi förmår att samla in pengar.

Vi har påbörjat ett fadderbarnsprojekt där de som vill vara med är välkomna att kontakta oss för mer info. Transaktionerna sker utan mellanhänder och varje krona går oavkortat till Ändamålen. Hipolito Batino och hans fru Remedios är förövrigt de som skänkt marken där barnhemmet nu står och verkar. Allt fler människor intresserar sig för verksamheten och vill gärna besöka barnhemmet. Mama Therine och Papa Boy tar emot alla gäster med värme och kärlek. Detta hoppas vi ska ge ytterligare kraft och komma att göra gott för en bra framtid.

Verksamhetens födelse.

I juni 2006 gjorde jag en livsavgörande resa till Filippinerna. Jag besökte min flickvän och hennes familj för första gången.
Landet jag kom till var fattigt och folket levde i ständig kamp för att överleva dagen. Det skar djupt i mig att se gatubarnen utanför hotellet som dagligen sökte igenom soporna i hopp om att kunna hitta något ätbart. De visste när de ”färska” soporna skulle komma och skyndade sig dit för att hinna före hundarna på gatan.
Jag såg också hur vi från västvärlden utnyttjade dessa människors fattigdom till att tillfredställa våra simpla nöjen utan tanke på människovärde. Fattigdom kan som alla vet driva människor till att utsätta sig för övergrepp under all värdighet. Det smärtsammaste att se är när barnen far illa. Det enda ett hemlöst barn har är sin kropp och hon/han tvingas att sälja den för att den inte skall svälta till döds.

Folket på Filippinerna har genuina resurser gällande värme och medmänsklighet. Människor som med knappa ekonomiska resurser försöker göra sitt yttersta för att hjälpa varandra.
Min (numera) hustru Wilmas familj stod för mycket av den familjära värme och mänskliga solidaritet som jag lärde känna där.
Vi bodde mitt i staden Cebu som med sina omkring 4 miljoner innevånare har stora problem.
Det var när jag besökte ön Bohol som jag sådde ett frö i min hjärna om att göra något stort.
Min svärfar Hipolito Batino är född mitt på ön Bohol i en liten by. Mitt i djungeln ligger den med en liten skola, en kyrka och ungefär 700 innevånare. Byn heter Tupas och är ett paradis för både kropp och själ.

Jag har arbetat med barn och ungdomar på Hasselakollektiv sedan 1999 och lärt mig att inse vikten av en bra miljö i kombination med nära relationer med trygga förebilder.
Jag började undersöka möjligheterna att skapa ett hem för några av de utsatta gatubarnen. Jag frågade Hipolito och Remedios (Wilmas mamma) om de skulle kunna tänka sig att ge några av de olyckliga gatubarnen ett hem med kärlek och trygghet. Paret Batino som trots sin mycket blygsamma ekonomi, gjort fina sociala insatser, ställde sig positiva till detta och vi började planera.

Vi kom fram till att vi ska bygga ett familjehem med plats för åtta till tio barn. Mängden barn bör hållas på en nivå så att enheten blir en familj. Hipolito och Remedios skulle utgöra grunden i arbetet med barnen och barnhemmet. Hipolito äger ett stycke mark i Tupas som han ställde till förfogande för att bygga ett familjehem till förmån för utsatta barn. Ytterligare ett stycke mark har skänkts av bybor som tror på vår idé.

När jag kom hem till Sverige och Klintehamn (Gotland) började jag samla tomflaskor för att börja någonstans. Allt eftersom tiden gick anslöt flera i mitt arbete med att förverkliga ett framtida barnhem. Tillsammans bildade vi föreningen ”Children Of Santo Niño”.
Santo Niño är ett helgon i egenskap av ett gossebarn som befolkningen i Cebu håller varmt om hjärtat och han står för trygghet och god hälsa mm.
Organisationen lägger stor vikt i att öppet redovisa vad som händer i projektet. Vi tycker att man som bidragsgivare ska ha insyn i ekonomi samt ha möjlighet att följa med på vad som praktiskt händer på barnhemmet.

Här på vår hemsida vill vi att man skall kunna följa verksamheten på ett närmare håll. Jag har träffat många som är besvikna över de stora hjälporganisationerna där i vissa fall de administrativa kostnaderna är större än vad de behövande får. Vissa säger att dom skulle vilja bidra till något projekt men avstår då man inte vet om hjälpen kommer fram dit den egentligen ska. Många har beklagat sig över att man endast får en liten lägesrapport och ett foto varje jul.

Min tro är att vi alla har en skyldighet att bidra till en bättre värld. Efter förmåga måste vi alla göra något. Vi i föreningen Children Of Santo Niño har tagit på oss uppgiften att ge 8-10 barn ett tryggt liv, en familj och en framtid. Inte långt från platsen för barnhemmet finns en liten byskola där barnen ska gå. Min målsättning är att vi i framtiden ska kunna ge dessa barn styrkan och förmågan att sedan som vuxna, själva kunna göra humanitära insatser.

Utanför barnhemmet har vi startat ett fadderbarnsprojekt vilken ger fler barn möjlighet till utbildning och därmed en tryggare framtid.
Vår målsättning är att genom utveckling av projektet, kunna få barnhemmet mer självförsörjande. Det finns goda förutsättningar att odla frukt och grönsaker i området. Familjen Batino har ankor, höns och grisar viket hjälper till något ur hushållningssynpunkt. Det finns också en liten butik i anslutning till barnhemmet där man kan köpa allt från el-tejp till tuggummi.

Alla vi som är inblandade i projektet, har kämpat hårt och idogt i många år för att genomföra det vi i dag, har uppnått. Det har gått sakta men säkert framåt. Det är du som läser detta som bestämmer hur mycket mer vi kan åstadkomma för dessa fattiga barn. Viljan, kunskapen och energin står vi för.
Tack på förhand
Kenneth Bergstedt