Från dröm till verklighet

Vår målsättning är att hjälpa 8 till 10 föräldralösa gatubarn till ett tryggt och kärleksfullt liv. Vi vill ge barnen en möjlighet att få växa upp i en familjär anda som skall ligga till grund för en god och trygg framtid. Barnen skall ges möjlighet till utbildning och fostran där humanitära hjälpinsatser till andra behövande skall vara en del av vardagen.

Idag sköter familjen Batino på Filippinerna verksamheten på plats och ger kärlek och omsorg åt de barn som bor där nu. Vi förbättrar verksamheten och utvecklar projektet så allt fler barn kan få hjälp även i omgivningen utanför barnhemmet. Detta sker i den takt vi förmår att samla in pengar.

Insamlingsarbetet pågår ständigt för att driva och underhålla barnhemmet. Vi håller loppmarknad i gamla stationshuset i Klintehamn och vi har öppet på fredagar och lördagar året runt. Under sommartid har vi även öppet på onsdagar.  När större evenemang organiseras i bygden håller vi oss framme och håller loppmarknader. Vi arrangerar själva ett event i Klintehamn varje år. Vi kallar den ”En dag för barn i världen” som infaller andra lördagen i juli, varje år. Returflaskorna samlas fortfarande in och pantas. Utskick till företag görs för att därigenom hitta sponsorer.

Här hittar du barnhemmet