Bli medlem i föreningen C.O.S.

Medlemskapet kostar 150 kronor per person och 250 kronor per familj
(per år).
Vi behöver dig så sätt in summan till bankgiro: 251-0634
Vill ni Swisha så går det självklart bra. Vårt nummer är: 1236130900

Mycket viktigt att ni märker insättningen med ”medlemskap” och att ni bifogar ert namn och er adress.

Vi ser verkligen fram emot att ha er med i gänget.
Varmt välkomna

Kenneth Bergstedt.